Oyma işləri

Ağac üzərində oyma - ağac emalının ən qədim incəsənət növüdür. Oyma bu gün də incəsənət və sənətkarlıq kimi mühüm  ənənəvi xalq sənətidir.

" SUPERDOORS" şirkətinin mütəxəssisləri ağac üzərində oyma işləri ilə məşğuldular və fərdi sifarişlərlə işləyirlər

Ağac üzərində oyma istənilən interyeri bəzəyərək uzun  illər sizləri sevindirəcək.  Eskizlərin çıxarışı, material, oyma işinin dəyərini əvvəlcədən sizinlə razılaşdırılır

Biz hər bir müştəriyə fərdi qaydada yanaşırıq və işin icra müddətini müəyyənləşdiririk

Oyma işi 20

ətraflı

Oyma işi 19

ətraflı

Oyma işi 18

ətraflı

Oyma işi 17

ətraflı

Oyma işi 16

ətraflı

Oyma işi 15

ətraflı

Oyma işi 14

ətraflı

Oyma işi 13

ətraflı

Oyma işi 12

ətraflı

Oyma işi 11

ətraflı